Hoofdmenu

RSS

Adviezen Wijkraad Zuid

Een belangrijke taak van de Wijkraad is het geven van adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders. De Wijkraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De Wijkraad bepaalt zelf over welke onderwerp zij adviseert (en dus ook over welke onderwerpen zij niet adviseert). De Burgemeester en Wethouders moeten reageren op ieder advies. 

Om een advies te kunnen geven dat aansluit bij wat de bewoners vinden, is het belangrijk dat de Wijkraad aanwezig is bij bijeenkomsten waar bewoners worden geïnformeerd of waar gesproken wordt over allerlei zaken die de wijk Utrecht Zuid aangaan (wijkbijeenkomsten, buurtpanels, etc.) 

Het is niet noodzakelijk om lid te zijn van de Wijkraad om mee te denken en mee te helpen bij het opstellen van een advies. Je kunt ook lid zijn van een werkgroep en alleen voor dat onderwerp je kennis en kunde beschikbaar stellen.

Oudere Wijkraad adviezen vanaf 2002 zijn te vinden in het gemeentelijk archief van Wijkraad Zuid.

 

Nieuws

Contact

Wijkraad Zuid
't Goylaan 75
3525 AA Utrecht.

Telefonisch via: 14030